Medarbejdere

Henrik Holmer

Leder

Henrik er leder på Valhalla og har 16 års erfaring i arbejdet med udsatte børn og voksne.

Han har haft sit eget tilbud på Fyn som var et støttetilbud til udsatte børn, der boede hjemme. I tilbuddet indgik arbejde med barnet/den unge og dennes familie. Henrik har desuden arbejdet med udsatte piger på botilbud og voksne med infantil autisme.

Han er uddannet PAV forbehandler, en motivationsuddannelse inden for misbrugsbehandling. Derudover et basisforløb i psykoterapi på Institut for Gestaltanalyse v. Niels Hoffmeier og kurser i Den nye voksenansvarslov, konflikthåndtering og ledelse. Henrik starter på diplomleder-uddannelsen i 2021.

”Samfundet stiller større krav til den enkelte, end det tidligere har gjort. Vores opgave at støtte de unge til at møde disse krav, samtidig med at de definerer hvad er godt liv betyder for dem. Og hvis den unge aldrig bliver i stand til at møde disse krav, hvordan får vi så støttet den unge til et godt liv alligevel. Vigtigst af alt er at vi tilbyder et pusterum, hvor den unge får frihed til at definere hvem de er og hvad de ønsker sig af livet”

Katja Wiell

Medarbejder

Katja blev ansat på Valhalla i marts 2020, som vikar ved siden af sit studie. Fra marts 2021, blev Katja fast ansat som kontaktperson for Valhallas unge.

Katja er uddannet pædagogisk assistent og har mange års erfaring indenfor arbejdet med børn og unge. Katja har blandt andet arbejdet som støtteperson for børn med diagnoser som ADHD. Der udover er Katja uddannet misbrugs konsulent og har foruden erfaringen i at arbejde med misbrugere tilegnet sig viden om blandt andet mentalisering.

 ”Jeg brænder for at hjælpe og støtte de unge i deres udvikling, til en dag at komme ud og stå på egne ben. For mig er det vigtigt at være anerkendende og nærværende i mit arbejde, at arbejde motiverende og inkluderende, samt at møde de unge i øjenhøjde, for at kunne danne den gode relation. Det vigtigt at se selv de små fremskridt og huske på at alle de unge kommer med hver deres bagage. Det at se de unges udvikling fra de kommer ind af døren til de skal videre, det gør det hele værd her hos Valhalla”.

Britt Hansen

Medarbejder

Britt Hansen Har været ansat på Valhalla siden 2017. Tidligere har Britt arbejdet på forskellige døgninstitutioner inden for misbrugsbehandling.

Britt har været frivillig i Frelsens Hærs arbejde med småbørn og ældre.

Britt er uddannet inden for Bars acces og Zero sum.

”Det er vigtigt for mig, at møde den unge på Valhalla i øjenhøjde. Vise omsorg og interesse, lytte og hjælpe den unge på vej til voksenlivet”

Jeena Eliasen

Medarbejder

Jeena har været ansat på Valhalla siden 2018.
Hun har tidligere arbejdet med salg og service, i turistindustrien, med ansættelse i udlandet.
Her har hun haft mellemleder stillinger og senest har hun arbejdet som HR-manager i et firma i København.

”I mit arbejde på Valhalla er jeg med til at præsentere og motivere de unge for forskellige interesser og aktiviteter. Det bedste ved arbejdet er at se hvor arbejdsomme og engagerede de unge er, når de har fundet noget de brænder for”