Kvalitetssikring

 

Institutionens praksis bygger på innovation og der gennemføres fortløbende evaluering og kvalitetssikring i forhold til Valhallas målsætninger og succeskriterier:

 • Afholdelse af temadage med personale og ledelse
 • Uddannelse og supervision af personale
 • Inddragelse af ekstern konsulentbistand til udviklingsopgaver
 • Drøftelse og udvikling af Valhalla i samarbejde med egen bestyrelse

Valhallas Unge er godkendt af Københavns Kommune: Seneste rapport
Valhallas Unge er optaget på Tilbudsportalen: Læs mere her.

 

Samarbejdsrelationer

Valhalla søger samarbejde med private og offentlige institutioner og arbejdspladser, som f.eks.: kommunale aktører, herunder jobcentre, sundhedsvæsenet, politiet, kriminalforsorgen og andre beslægtede tilbud. Samarbejdet drejer sig f.eks. om:

 • Støtte/kontakt og motivationsbearbejdning
 • Akutberedskab for afgiftning
 • Efterværn
 • Beskæftigelse, job og uddannelse
 • Særlige skoleforløb
 • Behandling og social træning
 • Valhallas unge arbejder helhedsorienteret