Social træning

 

Valhallas unge arbejder helhedsorienteret – alle livsområder er i spil.

 

De unge kan visiteres til døgn- eller ambulant behandling efter individuel vurdering, behov og ressourcer.

Et struktureret terapeutisk og pædagogisk forløb med følgende fokus:

  • Motivationsbearbejdning for ændret adfærd i forhold til kriminalitet, euforiserende stoffer og alkohol
  • Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder
  • Afdækning af egne ressourcer
  • Stabilisering i en ‘almindelig’ dagligdag
  • Social træning
  • Terapi, coaching og samtaler
  • Kognitiv adfærdstræning – udvikling af nye copingstrategier
  • Afklaring og vurdering af eventuelle psykiatriske problematikker
  • Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder

Behandlingens pædagogiske ramme er en struktureret hverdag, hvor der som basis indgår træning i ‘almindelige’ sociale kompetencer og færdigheder. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og interesser.

Der indgår endvidere strukturerede terapeutiske samtaler med kontaktpersonerne og det øvrige personale.

Den unge har en primær kontaktperson.

Den unge skal ikke nødvendigvis indgå i forpligtende relationer til andre unge med samme udfordringer. Det er derimod målet, at den unge skal bruge så meget tid på sig selv og egne udfordringer som muligt. Dette indebærer, at den enkelte unge og kontaktpersonerne laver individuelle handleplaner, således at den unge i første omgang trænes i at forholde sig til sig selv og egne udfordringer.

Udover kontaktpersonerne er Valhalla dækket med nattevagt samt en bagvagt, der døgnet rundt kan kontakte telefonisk.

Valhallas unge er et lille miljø med plads til 14 unge fordelt på 2 villaer.

Når vi møder den unge, vil vi tage udgangspunkt i den unges erfaring, for at tage de rigtige valg sammen med den unge. Ofte er disse erfaringer gemt mellem en række af mere eller mindre heldige forsøg på at etablere et normalt ungeliv.

Derfor er det vigtig for os at arbejde efter de små skridts metode, hvor den unge oplever ejerskab for egen udvikling og tilværelse. Her vil vi støtte og hjælpe den unge i at omsætte egne erfaringer til en kontekst som peger hen mod et værdigt og selvstændigt liv.

”Valhalla har været det bedste sted jeg har boet, siden jeg mistede min lejlighed for 5 år siden.”

”På Valhalla er de altid super imødekommende”

”Det Valhalla har givet mig, er et sted at udvikle mig i mit eget tempo”