Opholdsstedet

Valhalla

Plads til forskellighed og individuelle hensyn.

Valhallas værdigrundlag

Vi tror på, at alle har evnen til at udvikle sig, når de får de rette betingelser.

Ung og forældre

Valhallas unge er et lille miljø med plads til 14 unge fordelt på to villaer.

Kommune

Relevant information til kommuner.

Interaktion, humor og løsning af praktiske opgaver i fællesskab

Metoder i socialt arbejde er redskaber og ikke så meget mere – interaktion, humor og løsning af praktiske opgaver er også en slags metoder, men ikke redskaber. Det er veje til ligeværdigt samvær.

Valhallas unge er af forskellige årsager ikke er i stand til at leve et normalt ungdomsliv – vi ønsker at hjælpe de unge til at få så normalt et ungdomsliv som muligt.

Den unge mødes med en anerkendende og løsnings-orienteret tilgang af fagligt kompetente medarbejdere med autenticitet og troværdighed.

Medarbejderne motiverer den unge til at leve op til efterlignelsesværdige rollemoder, så de selv kan finde frem til deres individuelle personlighed og egenart.

De unge kan visiteres til døgn- eller ambulant ophold, efter individuel vurdering, behov og ressourcer.

Hvad tilbydes den unge i Valhalla?

 

Valhalla tilbyder et struktureret pædagogisk forløb med fokus på:

• Motivationsbearbejdning for ændret adfærd i forhold til kriminalitet, medicin, stoffer og alkohol
• Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder
• Afdækning af egne ressourcer
• Stabilisering i en ‘almindelig’ dagligdag
• Social træning
• Coaching og samtaler
• Kognitiv adfærdstræning – udvikling af nye strategier
• Afklaring og vurdering af eventuelle psykiatriske problematikker
• Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder
• Mentorstøtte