Christina Sørensen Behandler og kontaktperson 

 
Erhervserfaring:
2019-2020: Socialpædagog Vifu Forebyg, Familieindsatsen.
2019-2019: Socialpædagog/ barselsvikar, Kofoeds Skoles Ungdomsboliger.
2017-2020: Socialpædagog, timelønnet, Ungdomspensionen Brydes Alle.
2017-2018: Studiejob, Hjemmeplejen Tårnby kommune.
2016-2020: Socialrådgiver studerende - Professionshøjskolen Metropol.
2014-2015: Støttepædagog, Kastrupgårdsskolen- Tårnby kommune.
2009-2014: Pædagog og praktikansvarlig på Bagsværd skole- Gladsaxe kommune.
2009-2009: Pædagogisk assistent, Behandlingsinstitution Emdrupgaard.
2006-2010: Pædagogisk assistent Akut og observations institution Alpha- Gentofte kommune.
2006-2010- Pædagogisk assistent, Opholdsstedet Nygaard.
2007-2010: Pædagogisk assistent, Autismeforeningen Sikons sommerhøjskole.
2006-2009: Pædagogstuderende ved Gladsaxeseminariet.
1995-2006: Cater, souschef, Eurest a/s.


Uddannelser:
2000: Cater, Hotel og Rest. skolen i København.
2009: Professionsbachelor i pædagogik - Gladsaxe seminariet.

Kurser:
2011: Anerkendende relationer- dilemmaer og udfordringer.
2011: Førstehjælp.
2011: Praktikken i pædagoguddannelsen og arbejdet med dokumentation i et vejlednings- og læringsperspektiv.
2012: Pædagogisk kontinuitet.