Mål og værdier

Valhallas unge – Mål

Valhallas unge tilbyder behandling og støtte til unge, som står i en vanskelig situation. Vi ønsker at støtte den unge i sin selvstændighedsudvikling og i udfordringer med euforiserende stoffer, alkohol og kriminalitet. Vi ønsker ligeledes at den unge begynder at rette fokus mod det omkring liggende samfund i forhold til en mere positiv integration.

  Valhallas unge – Mål:
 • at den unge tilegner sig redskaber til at håndtere selvstændighed og udfordringer bl.a. i forhold til euforiserende stoffer, alkohol og kriminalitet.
 • at den unge tilegner sig så mange ´almindelige´ sociale færdigheder som muligt.
 • at den unge retter fokus mod det omkringliggende samfund i forhold til en mere positiv integration socialt, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.
 • at give den unge et realistisk billede af egne fremtidige muligheder.

Rammen omkring tilbuddet er et opholdssted med dag, aften, nat og akutstøtte, hvor der ydes helhedsorienteret behandling og social træning med fokus på udvikling af færdigheder, selvstændighed, nye mestringsstrategier; samt udvikling af personligt, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt netværk.

Valhallas unge – Værdier

 • Situationsbestemt navigation – lyt, se, oplev, læs situationen, læs den unge, forstå – fokuser på løsninger i situationen.
 • Antennemennesker – vore unge er i livets skole højt uddannede i at aflæse stemninger mellem mennesker, være på vagt, passe på sig selv, overleve, have næse for ægthed og autensitet – når vi er gode kan vi næsten matche de unges følsomme antenner.
 • Unge forvandling – vi tror på unge forvandling – det ikke at fokusere for meget på forandring og udvikling, tror vi i sig selv kan afstedkomme forvandling – f.eks. er stoffrihed ikke et mål, men nærmere et middel til at nå andre mål.
 • Når alt er prøvet så prøv noget nyt – alle har brug for endnu en chance, kom ikke at sig, at alt er prøvet. At vove pelsen i relationen – at bruge sin intuition – vedholdenhed – tænke i 'små skridt'.
 • Lad den unge beholde ejerskabet – anerkend, forstå, vær personlig, vær sammen med, gør noget sammen med – men lad den unge have ansvaret for og indflydelsen på eget liv.
 • Pak dit eget ned og finlyt – begræns dig ikke af dig selv, hold dig åben og vær parat til at flytte på dine egne overbevisninger – de unges specialiteter er værd at blive klog af. Drop antagelser om, vurderinger af og fordomme overfor de unge – lyt til dem i stedet…
 • 'Mor og far' - et hjem – vær der for og med de unge – giv noget af dig selv – brug dig selv. Vores 'familiestruktur' udgør det daglige fundament. Trygheden ligger i de dagligdags rammer og struktur, faste måltider, rengøring mv. Vi vil gerne skabe forudsigelige familiære forhold for de unge og være modeller for godt familieskab.
 • Mad er meget mere end mæt mave – mad er en anledning til godt og legalt samvær, at lave mad til hinanden er at give en lille smule kærlighed – at lave mad er et overskueligt projekt og der er afregning ved 'kasse 1' – så man kan vokse af mad på flere måder.
 • Leg, humor, sang og musik – metoder i socialt arbejde er redskaber og ikke så meget mere – leg, humor, sang og musik er også en slags metoder, men ikke redskaber, det er veje til ligeværdigt samvær.